Son Dakika

Baş ağrısı ya da baş dönmesine dikkat!

 “Baş ağrısı ya da baş dönmesi beyin kanaması belirtisi olabilir”  

Nöroloji uzmanı Uzm. Dr. Cevdet Bilge, beyin kanaması felcinin beyin içinde veya etrafındaki damarların yırtılması sonucu ortaya çıkan kanamalar olduğunu belirterek, “Bu, tüm inmelerin yüzde 10-20’sini oluşturur. 30 günlük ölüm oranı yüzde 40-80, ölümlerin yüzde 50’si ilk 48 saatte meydana gelir ve hastaların yüzde 80’i sosyal açıdan bağımlı hale gelir” dedi.

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi Nöroloji uzmanı Uzm. Dr. Cevdet Bilge, beyin kanaması konusunda açıklamalarda bulundu. Beyin kanaması felcinin  Hemorajik inme (beyin kanaması felci) beyin içinde veya etrafındaki damarların yırtılması sonucu ortaya çıkan kanamalar olduğuna değinen Uzm. Dr. Bilge, “Bu, tüm inmelerin yüzde 10-20’sini oluşturur 30 günlük ölüm oranı yüzde 40-80, ölümlerin yüzde 50’si ilk 48 saatte meydana gelir ve hastaların yüzde 80’i sosyal açıdan bağımlı hale gelir” dedi. Uzm.

Dr. Bilge sözlerine şöyle devam etti: “Beyin kanaması denildiğinde, doğrudan beynin kendisi (beyin, beyin sapı, beyincik) dokusu içine (primer intraserebral kanamalar) ya da onu çevreleyen zarlar arasına (subaraknoid subdural, epidural) kanama olmasını anlıyoruz. Subdural ve epidural kanamalar daha çok travma sonrası tablolara ait kanamalardır ve çoğunlukla cerrahi girişimler gerektirdiği için beyin cerrahisi tarafından takip edilirler. Subaraknoid kanama (SAK) damar içindeki kanın, beyin omurilik sıvısının dolaştığı subaraknoid aralığa açılması durumudur yüzde 20’sinin sebebi travmalar kalan yüzde 80 gibi çoğunluğunun sebebi halk arasında baloncuk diye bilinen anevrizmalardır. Yüzde 50 hastada ölümcül seyreder, hayatta kalanların ancak ortalama yarısının eski günlük hayatlarına dönebildikleri SAK, günümüzde halen ölümcül bir hastalıktır ve tedavileri çoğunlukla beyin cerrahisi tarafından yapılmaktadır. Halk arasında daha çok yüksek tansiyona bağlı ‘tansiyon kanaması’ olarak da bilinir. Sebebi zaten yukarıda da belirtildiği gibi kronik yüksek tansiyona bağlı damar duvarında zamanla gelişmiş olan zayıf alanların yırtılmasıdır”.

“Hipertansiyonunuz varsa dikkat”

Dr. Bilge, “İskemik inmelerde tıkalı alanın büyüklüğü ve yeri nasıl önemli ise hemorajik inmelerde kanamanın yeri ve boyutları yani kapladığı alanın etkisi önemlidir. Semptomlar ve bulgular basit  baş ağrısı ve baş dönmesi olabileceği gibi çeşitli felçler, epilepsi nöbetleri ve şuur kaybı gibi şiddetli ve gürültülü olabilir. Primer intraserebral kanamalarda ölüm oranı ilk 30 günde yüzde 40, ilk bir yılda ise yüzde 47 olarak bulunmuştur. Kaybedilen hastaların yaklaşık yarısı ilk iki günde ölmektedir. Hastaların sadece yüzde 20’si altı ay sonra bağımsız yaşayabilmektedir. İnme şüphesi olan hastaların acil tanısı içinde damar tıkanıklığının tespitinde diffüzyon MRI görüntüleme nasıl çok önemli ise beyin tomografisi de kanamanın tespitinde o kadar önemlidir. İnmeli hastaların inme tipinin iskemik mi yoksa hemorajik mi, olduğunu anlamak için acil ortamlarında genellikle her iki tetkik de uygulanır. Tetkikler sonrası ve hastanın kanama tipi belirlendikten sonra cerrahi girişim, anjiyo ile girişim veya tıbbi tedavi konusunda beyin cerrahisi, radyoloji, nöroloji, yoğun bakım uzmanları gibi ilgili branşlarla multidisipliner bir yaklaşımla tedavi planlanır ve uygulanır. Özellikle hipertansiyonu olan hastaların hastalıklarının takibi konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri yanında baş ağrısı, baş dönmesi gibi genellikle geçiştirilen semptomların ciddiye alınıp nöroloji uzmanına başvurulması beyin kanaması nedenlerinin bir kısmının önceden tespit edilip tedavi için yönlendirilmesi bakımından çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Bir yanıt yazın