Son Dakika

Bu hastalıkta kök hücre nakli çok önemli

Bu hastalıkta kök hücre nakli çok önemli

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Hematoloji Uzmanı Doktor Vahap Aslan:  

 “Multiple Myeloma tanısı konan hastalarda ilk yapılması gereken şeyin, hastanın kök hücre nakline uygun olup olmadığının saptanmasıdır”  

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Hematoloji Uzmanı Doktor Vahap Aslan, bir kemik iliği kanseri tipi olan; Multiple Myeloma hakkında bilgilendirdi.

Multiple Myeloma’nın normalde kemik iliğinde bulunan hücreler olan plazma hücrelerinden kaynaklanan bir kemik iliği kanseri tipi olduğunu belirten Dr. Aslan, “Normal plazma hücreleri, enfeksiyonla savaşmak için immünglobulinler de denen antikorlar üretirler. Myelomda anormal/kanserleşmiş plazma hücreleri paraprotein olarak bilinen ve faydalı bir işlevi olmayan tek bir antikor tipi üretir.” diye konuştu.

Multiple Myeloma’nın, dünyada görülen tüm kanserlerin yüzde 1’ini oluşturduğunu ancak Hematolojik kanserler içindeki oranının ise yüzde 10 olduğunu aktaran Dr. Aslan, “Hastalık, son yıllarda genç popülasyonda görülmeye başlasa da genellikle 65 yaş üstünde ortaya çıkar. Ortalama görülme yaşı 69’dur. Olguların sadece yüzde 4’ü 45 yaşın altındadır. Her iki cinste de görülmekle birlikte erkeklerde biraz daha sıktır” dedi.

 

Ağrı, halsizlik, uyuşma

Hematoloji Uzmanı Doktor Vahap Aslan Multiple Myeloma için risk faktörlerini, “65 üstü yaş, ırk; erkek cinsiyet, kişide anlamı belirsiz monoklonal gamopati (MGUS) öyküsü, ailede Multiple Miyelom öyküsü” diye sıraladı. Multiple Miyelom belirtileri hakkında da bilgi veren Dr. Aslan, “Multipl miyelomun belirtileri, değişiklik arz etmektedir ve erken dönemde hiç belirtiye rastlanmayabilir. En sık görülen belirtileri ise şunlardır:

“Belde daha yoğun olmak üzere, hareketle ortaya çıkan kemiklerde ağrı, kemik kırıkları, halsizlik ve yorgunluk, sık enfeksiyon geçirmek, kilo kaybı, bulantı – kabızlık, el ve ayaklarda uyuşma. Nadiren belirtiler oluşmadan tanı konan hastalar mevcut olsa da 40 yaş üstünde halsizlik, bel ağrısı, istem dışı kilo kaybı ve böbrek yetmezliği şikayetiyle hekime başvuran kişilerde, Multiple Miyelom’dan şüphelenilip tanı testlerinin yapılması önemlidir.”

Tedavi yöntemleri

Dr. Vahap Aslan, Multiple Miyelom tedavisinde amacın; hastanın hem yaşam kalitesini, hem de yaşam süresini uzatmak olduğunu, son yıllada tedaviye eklenen yeni ilaçlarla yaşam süresinde ciddi artışlar elde edildiğini dile getirerek, tedavi yöntemlerine ilişkin şunları söyledi:

“Hedefe yönelik tedavi: Myeloma hücrelerinin yüzeyinde bulunan CD38 antijenine karşı geliştirilen antikorlar, myeloma tedavisinde oldukça başarılıdır. Protezeom İnhibitörleri: Uzun süreden beri tedavide; protezeom inhibitörleri başarıyla kullanılmakta olup tedavinin temel taşlarından birini oluşturmaktadır. İmmün düzenleyici ilaçlar: Bu grupta birçok ilaç günümüzde tedavide tek başına veya diğer ilaçlarla kombine olarak kullanılabilmektedir. Kemoterapi: Çoğunlukla diğer ilaçlarla beraber kullanılan kemoterapi ilaçları, kemik iliğindeki anormal plazma hücrelerini öldürmeye yönelik olarak kullanılır. Kortikosteroidler: Çok uzun süreden beri kullanılmakta olup, tedavinin temel taşlarından biridir. Kök Hücre Nakli: Kemik iliği nakli olarak ta bilinen bu uygulama, tedavinin temel taşıdır. Öncelikli yöntem, hastanın kendi kök hücrelerinin elde edilip saklanarak, yüksek doz kemoterapiyi takiben bu kök hücrelerin hastaya verilmesidir. Dirençli ve seçilmiş olgularda bir başka kişiden elde edilen kök hücrelerle de nakil yapılabilmektedir.”

Kök hücre nakli çok önemli!

Multiple Myeloma tanısı konan hastalarda ilk yapılması gereken şeyin, hastanın kök hücre nakline uygun olup olmadığının saptanması olduğuna dikkat çeken Dr. Aslan, “Klinik olarak kalp, akciğer hastalığı gibi ek hastalığı olmayan, performans durumu uygun her hasta mutlaka kök hücre nakli açısından değerlendirilmelidir. Yapılan çalışmalar, kök hücre nakli olan hastalarda yaşam süresinin daha uzun olduğunu göstermiştir. Bazı durumlarda kök hücre nakli iki kez yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

Radyasyon tedavisinin ise; belirli bir bölgedeki myelom hücrelerini küçültmek amacıyla uygulanabildiğini ifade eden Dr. Aslan, “Bu hastaların bir kısmında kemik kaynaklı veya kemik dışı dokulardan kaynaklanan plazmositom denilen tümörler oluşabilmektedir. Plazmositom, Multiple Myeloma olmadan da saptanabilmektedir. Bu hastalarda radyoterapinin etkinliği yüksektir” diye konuştu.

 Kemik iliği nakli

Multiple Miyelom, hastalığında kemik iliği tedavisini de anlatan Dr. Aslan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünyada en fazla kök hücre transplantasyonu (kemik iliği nakli) yapılan hastalıktır. Bu tedavi sırasında kemik iliğinin normal öncül elemanları da ilaç etkisiyle ortadan kaldırıldığından, daha önce toplanan kök hücreler hastaya bir damar yolundan verilmekte, bu kök hücreler daha sonra kemik iliğine yerleşerek normal bir kemik iliğinin oluşmasına katkıda bulunmaktadır.”

Kaynak: İHA

 

Bir yanıt yazın