Son Dakika

Dengeli beslenme ile obeziteden korunmak mümkün

Dengeli beslenme ile obeziteden korunmak mümkün

Obezitenin çağımızın en büyük toplum sağlığı sorunlarından biri olduğunu belirten Medical Park Karadeniz Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nden Op. Dr. Serkan Tayar, “Obezite ile mücadelede en önemli konulardan biri, yeterli ve dengeli beslenmektir. Dengeli beslenme sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin öğelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için bilinçli yapılması gereken bir davranıştır” dedi.

Çağımızın hastalığı olarak kabul edilen obezitenin insan yaşam süresini belirgin olarak kısalttığını dile getiren Medical Park Karadeniz Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nden Op. Dr. Serkan Tayar, obezite hakkında açıklamalarda bulundu.

Obezitenin tanımından bahseden Op. Dr. Serkan Tayar, “Obezite; insan vücudunda yağ kütlesi miktarının kemik, kas ve su gibi diğer bileşenleri içeren yağsız kütleye göre aşırı miktarda artmış olması durumudur. Diğer bir tanımla, vücut kütlesinin boy uzunluğuna göre çok daha fazla olması olarak belirtilebilir” diye konuştu.

BESLENME BİLİNÇLİ YAPILMALI

Obezite ile mücadelede en önemli konulardan birinin yeterli ve dengeli beslenmek olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Serkan Tayar, “Dengeli beslenme, sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin öğelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için bilinçli yapılması gereken bir davranıştır. Maalesef obezite problemi olan hastalarda beslenme süreci tamamen değişmekte ve dengesiz beslenme alışkanlıkları gün geçtikçe artmaktadır” şeklinde konuştu.

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ 30’UN ÜSTÜNDEYSE DİKKAT!

Obezitenin hesaplanmasında boy ve kilo değeri üzerinden yapılan Vücut Kitle İndeksi (VKİ) – Body Mass Index (BMI) oranlarının kullanıldığını söyleyen Op. Dr. Serkan tayar, “Vücut kitle indeksi, kilogram olarak ağırlığın metre cinsinden boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle elde ediliyor. Vücut kitle indeksi (beden kitle indeksi) hesaplama değeri 30’un üzerinde olan kişi obez, 40’ın üzerinde olan kişi ise morbid obez olarak kabul ediliyor” ifadelerini kullandı.

TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR HASTALIK

Op Dr. Serkan Tayar, obezitenin, duygu durum bozuklukları ve depresyonu da ileri derecede tetiklediğini belirtti. Artık ilerleyen teknoloji ile birlikte obezite ile mücadelede çok etkin ve kısa sürede güzel sonuçların kolaylıkla alınabildiğini vurgulayan Op. Dr. Serkan Tayar, “İnsanlar çok kısa zamanda eski hayatlarına kolaylıkla dönebiliyor. Ameliyat tekniklerinin tamamının kapalı yöntemle yapılması, ameliyat sonrası insanların ağrısız ve erken dönemde sosyal yaşamına dönmesine olanak sağlıyor. İnsanların çok kısa sürede hem obezite probleminden hem de obezitenin neden olduğu yan hastalıklardan kolayca kurtulmasına olanak sağlayan cerrahi uygulamaların önemi özellikle göz ardı edilmemelidir. Obezite tedavi edilebilir bir hastalıktır” diyerek sözlerini noktaladı.

Bir yanıt yazın