Son Dakika

Kanserde yenilikçi teşhis ve gelişmiş tedavi seçenekleri

 Kanserde yenilikçi teşhis ve gelişmiş tedavi seçenekleri öne çıkıyor  

Ürolojik kanserlerde yeni teşhis ve tedavi yöntemleri öne çıkıyor.  

Genitoüriner Kanserler Sempozyumu’nda ürolojik kanserlerde yeni teşhis ve tedavi yöntemleri ele alındı. Türk Üroonkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Güven Aslan, bu yıl 5.’si düzenlenen Amerikan Klinik Onkoloji Derneği ile eşgüdümlü yaptıkları toplantıda, prostat, mesane, böbrek ve testis kanserlerini ele aldıklarını ve dünya ölçeğinde yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin klinik araştırmalarının sonuçlarını gözden geçirdiklerini belirtti.

Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sinan Sözen, ürolojik kanserlerde erken teşhisin önemini vurgulayarak, tanı sonrası hastaya uygun tedaviyi seçecek kriterleri oluşturmak ve tedavilerin bu şekilde planlanmasının önemine dikkat çekti.

  1. Başkan Prof. Dr. Cenk Yücel Bilen de, prostat kanserinde özellikle genetik testlerin ve genetik değerlendirmenin ön plana çıktığını ve yakın gelecekte teşhis ve tedavi kararında genetik değerlendirmelerin hatta gen haritamızdaki ayrıntıların yol gösterici olacağına inandığını belirtti. Böbrek kanserinde son yıllarda rutin uygulamada kullanılan hedefe yönelik tedavilerin, yeni geliştirilen bağışıklık sistemi tedavileri ile birlikte kullanımlarının sonuçlarının çok olumlu olduğunu ve bu tedavi kombinasyonlarının günlük uygulamalarda sıklıkla yer bulması gerektiğini özellikle vurguladı.

Genel Sekreter Doç. Dr. İlker Tinay ise toplantıda mesane kanserleri için özellikle bağışıklık sistemi tedavilerinin/immunoterapinin ön plana çıktığını belirtti. Toplantıda paylaşılan güncel çalışmaların sonuçlarının, immunoterapinin ileri evre mesane kanserlerindeki etkin bir tedavi olduğu bilgisini desteklediğini ayrıca bu alanda yapılan yeni araştırmaların hastalığın erken evresinde de immunoterapinin uygulama alanı bulacağını gösterdiğini ifade etti.

Ürolojik kanserler açısından dikkat edilmesi gerekenler ise şöyle sıralandı:

“Sigara tüketimi ve obezite ürolojik kanserler açısından risk faktörü.

Düzenli check-up programlarına katılmalı, bu programlarda rutin batın ya da üriner sistem USG görüntülemesi yapılmalı.

Halsizlik, kilo kaybına dikkat

İdrarda kanama mesane kanseri ve böbrek kanseri habercisi olabilir.

Prostat kanseri erken tanısı için üroloji muayenesi şart.

Ailede prostat kanseri olanlar 40 yaşından itibaren olmayanlar 45 yaşından itibaren PSA testi yaptırmalı”.

 

Bir yanıt yazın